Zajímavosti

1) Co je IQ ?

IQ je zkratka pro inteligenční kvocient. Je to veličina, která se používá jako výstup u standardizovaných IQ testů. Tyto testy potom slouží jako popis inteligence jedince v poměru k populaci.

I.Q. (inteligenční kvocient) obecně, je posouzení vaší schopnosti myslet a používání rozumu. IQ je standardizovaný způsob, jak porovnat tuto schopnost u většiny lidí stejného věku jako vy. Skóre 100 například znamená, že ve srovnání s těmito lidmi ve vaší věkové skupině, máte v podstatě průměrnou inteligenci. Většina psychologů by tedy považovala skóre v rozmezí 95 až 105 za z normální inteligenci neboli průměrné IQ.

Aktuální skóre IQ se může lišit plus nebo minus pět bodů, protože je velmi obtížné dostat IQ skóre s naprostou přesností. Mějte také na paměti, že existuje mnoho faktorů, které mohou mít negativní dopad na vaše skóre. Například, pokud se necítíte dobře v době provedením testu. Nebo jste v daný den nečím rozptýlení. Tyto věci mohou mít vliv na skóre.

Navíc, IQ nevypovídá o testovaném jedinci rozhodně vše . IQ skóre nedokáže měřit věci, jako je manuální zručnost (samozřejmě), hudební talent, a spoustu dalších schopností, které jistě mohou vést k mnoha různým úspěchů v životě. Nicméně, vaše skóre z IQ testu vám dokáže dát docela přesné údaje o tom, jak dokážete myslet, používat rozum a řešit problémy, které mohou být často rozhodující v mnoha fázích vašeho života.

2) Druhy IQ testů.

Existuje mnoho způsobů, jak testovat IQ, ale většina testů je obsahuje řadu úloh, které musí být řešeny v rámci nastaveného času, pod dohledem. Mezi testované oblasti patří i verbální znalosti, percepční rychlost, krátkodobá paměť a prostorová vizualizace. Obecně se za hlavní dva typy iq testů tedy považují :

1) Slovní - Určují úroveň schopnosti najít například nadřazený pojem pro předloženou řadu slov: "pes, kočka, lev = zvířat", či definovat pojem, který nenáleží do skupiny: "pták, králík, opice, auto" , nebo najít zákonitosti v sérii čísel: "11,12,14,17,21", řešení matematických slovních úloh, atd.

2) Non-verbální - Tyto zkoušky jsou určeny například k měření schopnosti formovat obrazce, uspořádat fotografie podle určitého času a logickém sledu, budovat tvary z různých částí, atd. Některé z těchto testů mají často za cíl prozkoumat vaše abstraktní, složité a detailní myšlení.

3) Historie měření IQ.

Jako první začal srovnávat inteligenci jedinců francouzský psycholog Alfred Binet. Měl za úkol vybrat méně schopné děti, které by ve škole byly pozadu a tak v roce 1905 vytvořil první IQ test. Binet a jeho kolega Theodor Simon tak vytvořili první stupnici: Binet-Simonovo inteligenční stupnice. Binet poté v letech 1908 a 1911 publikoval revidované vydání své stupnice.

Později publikoval L.M. Terman další inteligenční stupnici a zároveň navrhl zavedení veličiny IQ, tedy inteligenčního kvocientu. Další uplatnění nalezly IQ testy také v 1. Světové válce, kdy díky nim americká armáda selektovala vojáky, kteří byli schopni rychlého výcviku.

4) Tipy jak zlepšit své IQ

- Za prvé, co je především důležité, abyste sledovali a pozorovali věci pečlivě a s koncentrací.

- Dále je vědecky prokázáno, že cvičení a pohybová aktivita přispívají ke zvýšení mozkové aktivity.

- Otevřete svou mysl novým myšlenkám.

- Čtěte ! Čtení podporuje schopnost mysli chápat věci a zároveň vás naučí myslet kriticky. Čtením nové knihy, novin či jiných tiskovin si rozšíříte své obzory a tím se zvýší i vaše iq.

- Nevzdávejte to ! Nevěřte rčením jako „Starého psa novým kouskům nenaučíš“ Brzy uvidíte, že se nemožné stane realitou :-)

- Zkuste psát svou druhou rukou - Psaní s druhou rukou může ve skutečnosti vést k stimulaci straně mozku, která je naproti té ruce.

- Pište rukou kdykoliv je to možné

- Luštěte křížovky, sudoku či jiné hlavolamy – všechny tyto aktivity budou stimulovat mysl

- Udělejte si týdně jeden IQ test a zaznámenávejte si výsledky

- Poslouchejte vážnou hudbu

- Jezte vhodné potraviny, které podpoří vaší mozkovou aktivitu. Mezi tzv. „brain food“ patří hlavně ryby (ne však tuňák, vzhledem k vysokému obsahu rtuti), omega 3 a rybí tuk.